Projects

Below are the projects that we created.

Een unit kan kwetsbaar zijn voor branduitbreiding en rookverspreiding, zeker als er holle ruimtes tussen of rondom de units zijn te vinden. Deze holle ruimtes kunnen als trekgat gaan fungeren. Dit geldt niet alleen voor de unitbouw maar natuurlijk ook voor de lichte systeembouw. Brandbestrijding in deze ruimtes is moeilijk omdat deze lastig bereikbaar zijn. De brand is niet zichtbaar en kan zich via deze ruimtes ongehinderd snel en over grote afstanden verspreiden. Om deze kans zo klein mogelijk te maken, zijn er een aantal specifieke aandachtspunten voor de unitbouw. Eén daarvan is compartimentering of opvulling met ontbrandbaar materiaal van de holle (loze) ruimtes tussen de gestapelde units en tussen de units en de schilconstructie. Firetexx komt met de oplossing voor dit probleem. In samenwerking met een unitbouwer werden enkele units gerealiseerd met daarin toegepast het brandwerend doekmateriaal van Firetexx. Bij deze units werd het materiaal in de wanden verwerkt.

Voor een project bij HG te Almere werden draftstops ter plaatse van een luifel en het inpakken van de onderzijde van een aantal trechterzakken door brandweer en inspectie geeist. Het plaffond ter plaatse van de trechterzakken is geheel op maat gemaakt. Dit project is in samenwerking met Burgers-Ergon (levering & montage sprinklers) afgerond.

Inpakken van Silo`s.